Saradnja Udruženja NERDA, Komora Tuzla i GIZ-a

0
995
U Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla potpisan Memorandum o razumijevanju

Na osnovu sporazuma o zajedničkoj saradnji na polju lokalnog ekonomskog razvoja, u Komori Tuzla je potpisan Memorandum o razumijevanju. Potpise na ovaj dokument koji će služiti kao polazna osnova za saradnju, stavili su Amra Jaganjac projekt menadžerica Udruženja (uime direktora Udruženja za razvoj NERDA), predsjednik Kantonalne privredne komore Tuzla Nedret Kikanović i rukovodilac projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH pri Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) Karin Rau.
Naglašeno je da će se saradnja razvijati u cilju stvaranja pozitivnijeg poslovnog okruženja i unapređenja konkurentnosti lokalnih malih i srednjih preduzeća. Aktivnosti će se realizovati u okviru projekta ‘Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH’, a sastoje se od obuka i savjetodavnih aktivnosti te, u manjoj mjeri, obezbjeđenja materijala i opreme po potrebi i u skladu sa mogućnostima i mandatom projekta ‘Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH’ čije je sjedište u Sarajevu.
Tri su polja na kojima će se odvijati saradnja strana potpisnica Memoranduma: Podrška u pogledu podizanja svijesti i senzibilizacije na temu inovacija i digitalizacije u MSP; Podrška za poboljšanje i uspostavljanje usluga inovacija i digitalizacije i Podrška usmjerena na razvoj relevantnih politika i partnerstava za inovacije. Memorandum će biti na snazi do 30. septembra 2021. godine.