Sarajevski aerodrom uspostavio RFS liniju za Beograd

0
1274
Kroz cargo centar Aerodroma Sarajevo godišnje se procesuira oko 2.500 tona robe i pošte

Međunarodni aerodrom Sarajevo uspostavio je prvu RFS (Road Feeder Service) liniju na relaciji Sarajevo-Beograd, koja je realizovana u saradnji sa avio kompanijom Air Serbia.
Uspostavom ove linije sarajevski aerodrom ostvaruje novi kvalitet u segmentu cargo usluga i značajno unapređuje svoje mogućnosti u pogledu prevoza robe. Ovaj vid prevoza uobičajen je u svijetu i predstavlja dodatak prevozu robe zračnim putem. Koristi se pretežno za transport robe do destinacija na kojima avio kompanija ne leti ili do destinacija na kojima redovne avio linije nisu u mogućnosti obezbjediti dovoljne transportne cargo kapacitete.
Uspostavljanjem RFS linije za Beograd, stvoreni su uslovi za otpremu roba većih dimenzija uz direktnu konekciju na letove kompanije Air Serbia iz Beograda, u najkraćem mogućem roku.
Međunarodni aerodrom Sarajevo je obezbjedio sve logističke kapacitete u smislu smještaja i manipulacije robom na mjestu gdje će se vršiti prihvat robe od pošiljaoca. Robu je sada moguće dostaviti na Aerodrom Sarajevo svaki radni dan, a u organizaciji kompanije Air Serbia transport će se vršiti jednom sedmično.
Na realizaciji projekta zajednički su radili Međunarodni aerodrom Sarajevo, Carinska Ispostava Aerodrom Sarajevo i Aviation Services Sarajevo kao glavni cargo prodajni agent kompanije Air Serbia za teritoriju Bosne i Hercegovine.