Sberbank BH sada se zove ASA Banka Naša i snažna: Na čelu Uprave je Edina Vuk

0
1329
Sberbank BH preimenovana u ASA Banka Naša i snažna, imenovan novi Naddzorni i Upravni odbor

Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) saopćila je danas da je prestao mandat eksternog upravnika Sberbank BH d.d. Sarajevo, nakon što je imenovan novi Nadzorni odbora i Uprava banke.
Tome je prethodila odluka Skupština dioničara Sberbank BH od 26. aprila ove godine, na kojoj je uz prethodnu saglasnost FBA usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Statuta, kojom je izvršena izmjena naziva Sberbank BH d.d. Sarajevo u ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo.
Na istoj sjednici Skupštine dioničara, uz prethodnu saglasnost FBA, imenovan je i Nadzorni odbor Banke, na mandatni period od četiri godine, počev od 27.04.2022. godine, u slijedećem sastav: Eldin Hadžiselimović, Sead Aganspahić, Samir Redžepović, Ibrahim Fazlić i Arif Brkić.
Nadzorni odbor Banke je konstituisan na sjednici održanoj 27. aprila, kada je u skladu sa zakonskim ovlaštenjima donio Odluku o imenovanju vršilaca dužnosti predsjednika Uprave i vršilaca dužnosti članova Uprave Banke najduže na period od 90 dana od dana imenovanja, počev od 28.04.2022. godine. Uprava je imenovana u slijedećem sastavu: Edina Vuk, vršilac dužnosti predsjednika Uprave, Enver Lemeš, vršilac dužnosti člana Uprave i Sanja Primorac Brkić, vršilac dužnosti člana Uprave.