Skupština Kantona Sarajevo donijela novi Zakon o vodama

0
268
Novi Zakon ubrzat će procese izdavanja vodnih akata, ali i kontrolu kvaliteta vode iz vodovoda

Na Skupštini Kantona Sarajevo danas je usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama KS za čije usvajanje su skupštinski zastupnici glasali jednoglasno.
“Novi zakon omogućit će rješavanje dugogodišnjeg problema nelegalnih vodovoda koji nisu u sistemu i samim tim veliki su izvor zaraza u pojedinim sarajevskim naseljima. Osigurat će se i sredstva u budžetu za laboratorijska testiranja koja će shodno zakonskim propisima vršiti JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Na ovaj način znatno će se utjecati na kvalitet vode u lokalnim vodovodima koje do sad niko nije kontrolisao i koji praktično nisu bili ni u čijoj nadležnosti. Također, ove izmjene će regulisati prioritet upravljanja akumualcijama koje nisu prioritetno namijenjene za vodosnabdjevanje i koje će se, u nedostatku vode za piće ili protivpožarnu zaštitu, prioriteno koristiti za vodosnabdjevanje stanovništva i pritivpožarnu zaštitu, pa tek onda za druge namjene“, kazao je ministar privrede Adnan Delić.
Donošenjem Zakona o vodama ubrzat će se i procesi izdavanja vodnih akata, a samim tim i građevinskih dozvola koje se zbog obimnosti zahtjeva u Ministarstvu privrede čekaju duže nego je to prihvatljivo, a shodno novom Zakonu dio ovih procesa preuzet će lokalne samouprave.