Skupština KS usvojila izmjene zakona: Korak dalje u borbi protiv korupcije

0
312
Usvojene izmjene Zakona o prijavljivanju i provjeri imovine nosilaca javnih funkcija u KS

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u ovom kantonu.
Izmjene Zakona inicirao je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS koji je i nadležan za njegovo provođenje, uz obrazloženje da je dosadašnja praksa u provedbi ovog zakona ukazala na potrebu da se preciznije definišu njegove pojedine odredbe kako bi se sistem i način prijavljivanja imovine nosioca javnih funkcija učinio efikasnijim.
Izvršeno je preciziranje kruga lica koja su obavezna dostaviti podatke o imovini, te je brisana obaveza dostavljanja podatka za tzv. povezana lica, a umjesto toga predviđena obaveza dostavljanja podataka za članove domaćinstva nosioca javne funkcije.
Resorna ministrica Darja Softić Kadenić, u izlaganju na Skupštini KS govorila je o uspješno provedenoj javnoj raspravi po Nacrtu ovog Zakona te uvažavanju korisnih primjedbi i sugestija u kreiranju boljih zakonskih rješenja.
Dodala je da je usvojenim izmjenama Zakona, na sugestije Tužilaštva KS iznesene u javnoj raspravi unesena nova odredba kojom se davanje lažnih podataka o imovini i prihodima sa namjerom da se prikriju ovi podaci smatra krivičnim djelom.
“Ovim izmjenama Zakona Kanton Sarajevo ide još jedan korak dalje u kreiranju sistema i ambijenta koji će uspješno odgovoriti na probleme korupcije u javnom sektoru”, poručila je ministrica Softić Kadenić.