Softić: Očekuje se usporavanje inflatornih pritisaka u BiH, ali ne i recesija

Održana konferencija 'Svijet u 2023': Iz godine preokreta u godinu nade

0
133
Guverner Softić: Kamatne stope ECB i njena ukupna monetarna politika utiču i na CBBiH

Prema projekciji Centralne banke, Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini očekuje usporavanje ekonomske aktivnosti, ali ne i recesija – kazao je guverner CBBiH dr. Senad Softić na otvaranju konferencije ‘Svijet u 20230, koja je održana danas u Sarajevu.
Guverner je dodao da se u naredne dvije godine očekuje usporavanje inflatornih pritisaka.
“Kamatne stope Evropske centralne banke (ECB) i njena ukupna monetarna politika, utiču i na CBBiH. Najveći dio bankarskog sektora je kapitalno vezan sa bankama iz Evropske monetarne unije, što utiče i na politiku banaka u BiH. Međutim, banke u BiH se već godinama, prvenstveno, oslanjaju na domaće izvore finansiranja, koji su trenutno, uglavnom, kratkog dospijeća. Potražnja za kreditima je i dalje relativno slaba, a banke vrlo rigorozno procjenjuju bonitet svojih klijenata. U takvom okruženju, transmisioni mehanizam kamatnih stopa ECB-a na domaći finansijski sistem je relativno slab“, rekao je guverner Softić.
U organizaciji Color Media Communications, uz partnerstvo Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH), i podršku Delegacije Evropske unije u BiH i Britanske ambasade u BiH, u Sarajevu je danas održana konferencija pod nazivom ‘Svijet u 2023.’
Konferencija je jedna od najstarijih konferencija kompanije Color Media Communications i u zemljama regiona već je postala prepoznatljiva kao događaj koji svojim diskusijama o poslovnom, političkom i društvenom ambijentu daje doprinos boljem shvatanju izazova sa kojima se suočava ekonomija u Bosni i Hercegovini i u tom smislu nudi određene preporuke.
Otvarajući konferenciju, guverner CBBiH dr. Senad Softić izjavio je da, prema projekciji CBBiH, Bosnu i Hercegovinu u 2023. godini očekuje usporavanje ekonomske aktivnosti, ali ne i recesija. Isto tako, za naredne dvije godine očekuje se usporavanje inflatornih pritisaka. Kamatne stope Evropske centralne banke i njena ukupna monetarna politika, utiču i na CBBiH. Najveći dio bankarskog sektora je kapitalno vezan sa bankama iz Evropske monetarne unije, što utiče i na politiku banaka u BiH. Međutim, banke u BiH se već godinama, prvenstveno, oslanjaju na domaće izvore finansiranja, koji su trenutno, uglavnom, kratkog dospijeća. Potražnja za kreditima je i dalje relativno slaba, a banke vrlo rigorozno procjenjuju bonitet svojih klijenata. „U takvom okruženju, transmisioni mehanizam kamatnih stopa ECB-a na domaći finansijski sistem je relativno slab“, rekao je guverner Softić.
Dodao je da samo stabilna CBBiH, koja poštuje principe valutnog odbora može biti garant makroekonomske stabilnosti u BiH.
“Odgovor na pitanje kako ubrzati rast u BiH ne smije se tražiti u promjeni valutnog odbora nego u ubrzavanju strukturnih reformi, te saradnji sa međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim tijelima”, kazao je guverner Softić, dodavši da valutni odbor nije prepreka bržem i snažnijem priključenju EU.
“Put do članstva u EU je dug. No, kandidatski status je sigurno snažan motiv da se nužne reforme ubrzaju i poboljša standard stanovništva. Ekonomski rast je moguć samo uz značajnije investicije, privatne i javne, domaće i strane za čije privlačenje je neophodno stvoriti povoljan ambijent”, zaključio je dr Softić.
Konferencija pod nazivom ‘Svijet u 2023’, kao doprinos boljem shvatanju izazova sa kojima se suočava ekonomija u Bosni i Hercegovini i u tom smislu nudi određene preporuke, održana je u organizaciji Color Media Communications, uz partnerstvo Centralne banke BiH i podršku Delegacije Evropske unije i Britanske ambasade u BiH.
Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Johann Sattlerje u uvodnom obraćanju na konferenciji ukazao na potrebu većih investicija u BiH koje, prije svega, zahtijevaju povoljan ambijent, vladavinu prava, a potom i političku stabilnost.
Učesnike konferencije pozdravio je i britanski ambasador u BiH Julian Reilly koji je takođe ukazao na neophodnost provedbe društveno-ekonomskih reformi u BiH, te istakao da Bosna i Hercegovina ima veliki ekonomski potencijal koji treba iskoristiti, dok je rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera istakla kako UNDP zagovara politiku koja podrazumijeva investicije, sigurnost i inovacije.
Učesnicima konferencije obratio se i direktor kompanije Color Media Communications Robert Čoban koji je ukazao na značaj današnje konferencije i razgovora predstavnika međunarodne zajednice sa domaćim zvaničnicima i stručnjacimaza buduću saradnju.
Konferencija je okupila vodeće ekonomske eksperte, privrednike i nosioce najviših javnih funkcija kao i predstavnike diplomatske zajednice u BiH s ciljem da se kroz konstruktivan dijalog svih učesnika analiziraju ekonomsko okruženje, investicijska klima, impelementacija reformi i zakonodavstva kao i mjere koje BiH treba poduzeti.