Sparkasse Bank: Nova kreditna linija za projekte energetske efikasnosti

Kreditna linija u saradnji sa EBRD-om u ukupnom iznosu od 5 miliona eura

0
1442
Sparkasse banka je doprinijela sveukupnom uspjehu regionalnog GEFF programa

Sparkasse Bank dd BiH u saradnji sa EBRD-om, ponudila je tržištu novu liniju namjenskih kredita za projekte i investicije koji imaju za cilj unaprijeđenje energetske efikasnosti, uz povrat uloženih sredstava klijentima i do 20 posto.
Putem ovih kreditnih proizvoda građani će moći poboljšati energetsku efikasnost u svojim domovima ugradnjom visokokvalitetnih materijala ili kupovinom kućanskih uređaja koji posjeduju certifikat energetske efikasnosti.
“Građanima su za ovu namjenu na raspolaganju krediti bez hipoteke, za maksimalne iznose od 60.000KM, rokom otplate od 10 godina i nominalnom kamatnom stopom već od 4,99%. Bitno je naglasiti, da se korisnicima kredita nudi mogućnost da ostvare povrat sredstava u iznosu do 20% od cijene kupljene robe ukoliko dostave dokaze o kupovini proizvoda sa certifikatom energetske efikasnosti“, izjavio je Ahmed Karić, direktor Sektora za poslovanje sa stanovništvom Sparkasse Bank.
Dodao je da u okviru ove kreditne linije klijentima na raspolaganju stoje i veći iznosi kredita uz hipoteku i duže rokove otplate, do najviše 240 mjeseci.
Kompletnu listu proizvoda i materijala koji posjeduju certifikat energetske efikasnosti klijenti mogu pronaći putem internet stranice http://technology-ba.ebrdgeff.com/bih_bos/, a dodatne informacije na stranicama www.sparkasse.ba ili www.ebrdgeff.com/ba .
Projekat je podržan sredstvima Evropske unije, Austrijskog ministarstva finansija i Investicijskog okvira Zapadnog Balkana.