Sparkasse Bank: Povoljna kreditno – garantna linija za podršku malim privrednicima u Kantonu Sarajevo

Za mala i srednja preduzeća dostupni su krediti u iznosu od 5.000 do 200.000 KM, a za obrte od 5.000 do 100.000 KM

0
414
Povoljna kreditna linija Sparkasse Bank u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i agencijom SERDA

Sparkasse Bank u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo i Sarajevskom razvojnom agencijom SERDA u okviru projekta Kreditno-garantni fond KS pruža najpovoljniju finansijsku podršku subjektima male privrede koji su registrovani na području ovog kantona, a radi ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica na privredu u postcovid periodu.
Za mala i srednja preduzeća dostupni su krediti u iznosu od 5.000 do 200.000 KM, a za obrte od 5.000 do 100.000 KM. Kamatu predviđenu za ove kredite u cijelosti subvencionira Vlada Kantona Sarajevo. Rok i način otplate je isti za sve – do pet godina u jednakim mjesečnim ratama. Za dugoročne kredite uključen je i grace period do 12 mjeseci, a korisnici su oslobođeni naknade za obradu.
U svrhu apliciranja za kredite sa subvencioniranom kamatnom stopom, potrebno je dokumentovati pad ostvarenog prihoda/prometa i/ili neto dobiti i/ili EBITDA za2020. godinu u odnosu na 2019. godinu ili ostale negativne uticaje izazvane pandemijom, kao što su rast troškova i cijena sirovina, smanjenje izvoza.
Ova kreditna ponuda je još jedan u nizu koraka koje Sparkasse Bank poduzima u cilju održavanja finansijskog zdravlja klijenata ali i oporavku i osnaživanju bh. ekonomije, u kojem važno mjesto zauzimaju mala i srednja preduzeća i obrti.
Kako aplicirati za kredit te dodatne informacije svi zainteresovani mogu pronaći na službenoj web stranici Sparkasse Bank.