Spoljnotrgovinski deficit RS u 2022. iznosio 1,7 milijardi KM

Obim robne razmjene RS sa Srbijom u 2022. godini 2,1 milijardu KM

0
295
Pokrivenost uvoza izvozom u periodu januar-septembar 2023. je iznosila 60,9 posto

Obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u periodu januar – decembar 2022. godine iznosio je 12 milijardi i 611,79 miliona KM, od čega se na izvoz odnosilo 5 milijardi i 432,95 miliona KM, a na uvoz 7 milijardi i 178,84 miliona KM.
Izvoz je u 2022. godini povećan za 22,7% u odnosu na 2021. godinu, dok je uvoz povećan za 28,6%.
Spoljnotrgovinski deficit u periodu januar – decembar 2022. godine iznosio je 1 milijardu i 745,89 miliona KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,7%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, samo u decembru 2022. ostvaren je izvoz u vrijednosti od 434 miliona KM, što je za 8,4% više nego u istom mjesecu 2021. godine, te uvoz u vrijednosti od 617 miliona KM, što je za 17,8% više nego u decembru 2021. godine.
U robnoj razmjeni RS sa inostranstvom, u 2022. godini najviše se izvozilo u Srbiju u vrijednosti od 913 miliona KM (16,8%) i u Hrvatsku 747 miliona KM (13,8%). U istom periodu, najviše uvozilo iz Srbije u vrijednosti od milijardu i 228 miliona KM (17,1%) i iz Italije u vrijednosti od milijardu i 177 miliona KM (16,4%).
Najveće učešće u izvozu u 2022. ostvaruje električna energija sa 455 miliona KM, što iznosi 8,4% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala (osim sirovih), sa ukupnom vrijednošću od 589 miliona KM što je 8,2% od ukupnog uvoza.