Spoljnotrgovinski deficit RS u januaru 19,48 miliona KM

Obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u januaru iznosio 542,6 miliona KM

0
249
U periodu januar - oktobar 2022. godine pokrivenost uvoza izvozom bila 76,7%

U januaru 2021. godine obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom iznosio je 542.611.000 KM, od čega se na izvoz odnosilo 261.565.000 KM, a na uvoz 281.047.000 KM.
Spoljnotrgovinski deficit RS u januaru 2021. godine iznosio je 19.482.000 KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 93,1%.
Izvoz u januaru 2021. godine povećan je za 4,3% u odnosu na januar 2020. godine, dok je uvoz smanjen za 6,4%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
RS je u januaru ove godine najveći obim robne razmjene ostvarila sa Italijom u vrijednosti od 77.245.000 KM (izvoz 35.693.000 KM, a uvoz 41.553.000 KM), Srbijom u iznosu od 73.039.000 KM (izvoz 26.956.000 KM a uvoz 46.084.000 KM) te Slovenijom u vrijednosti od 57.485.000 KM (izvoz 31.288.000 KM a uvoz 26.196.000 KM)…
U zemlje EU ostvaren je izvoz u vrijednosti od 200.960.000 KM, u zemlje CEFTA 35.519.000 KM i zemlje EFTA u vrijednosti od 16.247.000 KM.
Posmatrano po grupama proizvoda, u januaru 2021. najveće učeće u izvozu ostvaruje električna energija sa 24 miliona KM, što je 9,2% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju lijekovi sa ukupnom vrijednošću od 12 miliona KM što je 4,4% od ukupnog uvoza.