Spoljnotrgovinski deficit RS u prvom kvartalu 267,45 miliona KM

0
973
Pokrivenost uvoza izvozom iz RS u 2022. godini iznosila je 75,7 posto

Obim robne razmjene Republike Srpske sa inostranstvom u periodu januar – mart 2020. godine iznosio je oko 1 milijardu i 925 miliona KM, od čega se na izvoz odnosilo oko 828,96 miliona KM, a na uvoz 1 milijarda i 96 miliona KM.
Spoljnotrgovinski deficit u prvom kvartalu 2020. godine iznosio je oko 267,45 miliona KM, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 75,6 posto, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Izvoz je u periodu januar – mart 2020. godine smanjen za 5,5 posto u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz smanjen za dva posto.
Najveći obim razmjene u prvom tromjesečju ove godine RS je imala sa Srbijom u iznosu od 279,13 miliona KM, Italijom od 259,36 miliona KM i Njemačkom u iznosu od blizu 202,20 miliona KM. Republika Srpska najviše je u prvom kvartalu 2020. izvozila u Hrvatsku u vrijednosti robe od 117,80 miliona KM, zatim Italiju 107,17 miliona KM i Srbiju u iznosu od 95,90 miliona KM, dok je najviše uvozila iz Srbije u vrijednosti od 183,23 miliona KM, zatim Italije u vrijednosti 152,19 miliona KM te Njemačke u vrijednosti od 111,45 miliona KM.
Posmatrano po grupama proizvoda, u prvom kvartalu 2020. godine najveće učešće u izvozu ostvaruje električna nergija sa 79 miliona KM, što je oko 9,5% od ukupnog izvoza, dok najveće učešće u uvozu ostvaruju lijekovi sa ukupnom vrijednosti od 60 miliona KM, što je oko 5,5% ukupnog uvoza.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, u martu 2020. ostvaren je izvoz u vrijednostiod 284 miliona KM i uvoz u vrijednosti od 389 miliona KM.
U okviru ukupno ostvarene robne razmjene RS sa inostranstvom u martu ove godine pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 73 posto.