Strane investicije u BiH lani iznosile 536,3 miliona KM, u FBiH 484,6 miliona KM

0
1308
Nastavljen trend rasta direktnih stranih investicija u BiH

Direktna strana ulaganja u Bosni i Hercegovini u 2016. godini su iznosila 536,3 miliona KM, od čega se na Federaciju BiH odnosilo 484,6 miliona KM, navodi nse u informaciji Federalnog ministarstva trgovine koju je danas prihvatila Vlada FBiH.
Strana ulaganja u FBiH su lani porasla za 5,2 posto u odnosu na 2015. godinu.
Najznačajnije zemlje investitori u 2016. godini u Federaciji BiH bile su Hrvatska (122,7 miliona KM), Ujedinjeni Arapski Emirati (68,7 miliona KM), Holandija (58,3 miliona KM), Luksemburg (44,8 miliona KM), Austrija (34,5 miliona KM), Saudijska Arabija (33,6 miliona KM) i Turska (30,3 miliona KM).
U istom periodu smanjenje stranog kapitala, nastalo njegovom prodajom, ustupanjem cjelokupnog ili dijela kapitala i brisanja iz registra, iznosilo je 46,9 miliona KM.
Najznačajnija smanjenja odnosila su se na Srbiju (-23,2 miliona KM), Švicarsku (-19 miliona KM), Italiju (-1,7 miliona KM), Katar (-0,9 miliona KM) i Poljsku (-0,8 miliona KM). Negativan iznos investicija za pojedinu zemlju ne znači i povlačenje kapitala ili smanjenje aktivnosti za pojedine kompanije u BiH, već može predstavljati i prenos vlasničkih udjela s jednog osnivača na drugog, navodi se u saopćenju Vlade FBiH.
Djelatnosti u okviru kojih je registrovano najviše stranih ulaganja su trgovina na veliko (osim trgovine motornim vozilima i motociklima) sa 136,5 miliona KM, finansijske uslužne djelatnosti (osim osiguranja i penzijskih fondova) sa 107,3 miliona KM, proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda sa 47,8 miliona KM, telekomunikacije sa 30,9 miliona KM, te proizvodnja pića sa 17,8 miliona KM.
Značajniji negativni iznosi stranih investicija su registrovani u okviru poslovanja nekretninama (-21,6 miliona KM), proizvodnje papira i proizvoda od papira (-20,3 miliona KM), proizvodnje ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda (-12,3 miliona KM) i proizvodnja električne energije (-7,0 miliona KM).