Strategija BiH za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje do 2022.

0
1306
Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

Vijeće ministara BiH danas je, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, usvojilo Strategiju Bosne i Hercegovine za sprečavanje širenja oružja za masovno uništenje (OMU) za period od 2018. do 2022. godine.
Ministarstvo vanjskih poslova će u roku pet mjeseci, u saradnji sa svim institucijama i agencijama u BiH, čiji su predstavnici učestvovali u izradi ove strategije, sačiniti i Vijeću ministara BiH dostaviti akcioni plan za njeno provođenje.
Vijeće ministara BiH usvajanjem ove strategije doprinosi naporima međunarodne zajednice u sprečavanju širenja oružja za masovno uništenje i jača međunarodnu saradnju u ovoj oblasti.

U BiH 5.319 ilegalnih migranata

Ministar sigurnosti informirao je Vijeće ministara o stanju u oblasti migracija u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH. Prema raspoloživim podacima, od 1. januara do 3. juna ove godine Službi za poslove sa strancima je prijavljeno 5.319 ilegalnih migranata, od kojih je 4.721 iskazao namjeru da zatraži azil, a 437 migranata je podnijelo zahtjev za azil.
U Izbjegličkom centru Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u Salakovcu 3. juna ove godine bilo je smješteno 188 stranaca koji su iskazali namjeru ili su tražitelji azila.
Vijeće ministara je informirano da nije odobren nijedan azil u našoj zemlji.
U informaciji se navodi da se provodi Akcijski plan hitnih mjera koji sadrži pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.
Nastavlja se podrška Graničnoj policiji BiH u zaštiti granice od nezakonitog ulaska migranata angažiranjem dodatnih policajaca iz policijskih agencija BiH, a u toku je realizacija uključivanja i policajaca iz MUP-a RS i Brčko distrikta.
Kapaciteti bivše kasarne ‘Ušivak’ kod Hadžića bit će korišteni kao mješoviti centar i do kraja ove sedmice trebali bi biti na raspolaganju za migrante, a centrom će upravljati Služba za poslove sa strancima.

Nastavak razvojne saradnje sa Njemačkom

Vijeće ministara utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade SR Njemačke o prihvatanju projekata tehničke saradnje za 2016. godinu, vrijednih ukupno 7,5 miliona eura.
Tako će 4,5 miliona eura, po 2,25 miliona eura, biti usmjereno na podršku jačanju javnih institucija i energetsku efikasnost, a sa tri miliona eura, i to po 1,5 miliona eura, bit će podržani projekti ‘Stručno obrazovanje’ i ‘Program za lokalnu samoupravu i podsticanje privrede’. Ovim se nastavljaju projekti započeti 2013. godine, koje je realiziralo Društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa lokalnim zajednicama u BiH.