Sustav e-vlade u institucijama BiH radi u punom kapacitetu

0
260
Sustav e-vlade korisnicima omogućuje neometan pristup svim servisima

Sustav e-vlade od danas je pušten u punom kapacitetu i korisnicima je omogućen neometan pristup svim servisima, što omogućava potpuno pružanje usluga u institucijama Bosne i Hercegovine.
IT služba Generalnog sekretarijata Vijeća ministara BiH u proteklom razdoblju ulagala je iznimne napore i održavala sustav e-vlade u kapacitetu koji je omogućavao odgovarajući stupanj pristupa serverima i pružanju usluga.
Sve vrijeme su bili omogućeni pristup službenoj web-stranici Vijeća ministara BiH i informiranje građana te se redovito odvijala e-komunikacija među institucijama, s građanima i medijskim uposlenicima.
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH, uz očuvanje podataka na serverima, proteklo vrijeme je iskoristilo za daljnje jačanje online sigurnosti u institucijama Bosne i Hercegovine.