Svi nivoi vlasti u FBiH ostvarili finansijski rezultat od 228,3 miliona KM

Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta FBiH iznosi 72,1 milion KM, kantona 89,2 miliona KM, a općina 89,3 miliona KM

0
372
Prihodi od indirektnih poreza u devet mjeseci porasli za 1,19 milijardi KM

U prva tri mjeseca 2021. godine su svi nivoi vlasti u Federaciji BiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 228,3 miliona KM. On je u istom periodu prošle godine također bio pozitivan i iznosio je 296,5 miliona KM.
Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta FBiH iznosi 72,1 milion KM, kantona 89,2 miliona KM, a općina 89,3 miliona KM, navedeno je u konsolidiranom izvještaju o izvršenju budžeta FBiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova za prva tri mjeseca 2021. godine., s kojim se danas upoznala Vlada FBiH.
Ukupni konsolidirani prihodi u prvom kvartalu ove godine ostvareni su u iznosu od 2.193 miliona KM što je za 1, 7 posto manje u odnosu na isti period prošle godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 23,5 posto. Ukupni konsolidirani rashodi iznosili su 1.843,8 miliona KM što je za 0,5 posto više u odnosu na prva tri prošlogodišnja mjeseca.
Tekući transferi i drugi tekući rashodi prije izvršene konsolidacije iznosili su 880,8 miliona KM, a nakon toga 848,7 miliona KM. U ovom periodu su tekući transferi pojedincima iznosili 781,8 miliona KM, a neprofitnim organizacijama 24,9 miliona KM. Subvencije javnim poduzećima iznosile su 26,2 miliona KM, a privatnim preduzećima i poduzetnicima 9,6 miliona KM.
Konsolidirani kapitalni transferi za tri mjeseca 2021. godine iznose 7,8 miliona KM.