Tokom šest mjeseci prikupljeno 200 kg iskorištenih inzulinskih penova

0
474
Zbrinjavanje iskorištenih inzulinskih penova veliki je ekološki izazov, rečeno je pres-konferenciji

Komora magistara farmacije Federacije BiH u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Banja Luci i uz finansijsku podršku kompanije Novo Nordisk u proteklih šest mjeseci realizirala je projekat ‘Ekološko zbrinjavanje iskorištenih inzulinskih penova kroz apoteke u BiH’.
S ciljem pravilnog zbrinjavanja medicinskog otpada, kroz više od stotinu apoteka na teritoriji cijele BiH prikupljeno je dvije stotine kilograma penova, koji će biti ekološki zbrinuti u skladu sa propisima koji tretiraju ovu oblast.
Dijabetes predstavlja jedno od vodećih hroničnih oboljenja od kojeg danas u svijetu boluje više od 400 miliona stanovnika.
“Prema dostupnim podacima u BiH će u 2020. godini biti iskorišteno 3,2 miliona penova, pa je njihovo adekvatno zbrinjavanje jedan od velikih zdravstvenih i ekoloških izazova imajući u vidu podatak da je za razgradnju jednog pena potrebno više od 100 godina“, objasnila je prim.mr.ph. Zahida Binakaj, voditeljica projekta i predsjednica Komore magistara farmacije FBiH na konferenciji za medije povodom završetka projekta. Zajedno sa prisutnim kolegama, među kojima su bili i dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci, prof.dr. Ranko Škrbić, te koordinatorice projekta za FBiH mr. ph. Alma Karahmet i za Republiku Srpsku dr. Ana Golić Jelić, posebno se istaknula važnost uloge farmaceuta kao najdostupnijih zdravstvenih radnika od strane drugih učesnika u zdravstvenom sistem. Realizatori projekta jedinstveni su u namjeri da se kontinuirano razvija ekološka svijest zdravstvenih radnika i pacijenata o ovom problemu.
Novo Nordisk je u BiH prisutan preko 20 godina i kao lider u terapiji dijabetesa provodi niz društveno odgovornih aktivnosti vezanih za edukaciju, prevenciju i unapređenje dijabetološke zaštite.
“Podrška ovom projektu uklapa se u okolišnu strategiju kompanije Novo Nordisk ‘Circularfor Zero’ koja ima za cilj nula uticaja na okoliš. Jedan od načina implementacije strategije je dizajniranje i proizvodnja proizvoda kako bi mogli biti reciklirani i ponovno korišteni“, istakao je direktor kompanije Vedran Crnogorac.
Da bi reciklirala plastiku i drugi otpad iz proizvodnog procesa ova kompanija je kreirala FlexCrush mašinu koja može razdvojiti i sortirati plastične i metalne komponente kako bi bile iskorištene u drugim proizvodima. Ambicija je da do 2030. godine 50% proizvoda kompanije Novo Nordisk bude ponovo upotrijebljena ili reciklirana, a jedan od načina postizanja cilja je stvaranje sistema povrata gdje pacijenti mogu vratiti svoje korištene injekcijske komore na recikliranje.
Novo Nordisk je globalna kompanija osnovana 1923. godine sa sjedištem u Danskoj i prisutna je u 177 zemalja snabdijevajući preko pedeset posto potreba inzulina u svijetu.