Trgovinski deficit Federacije BiH u augustu iznosio 517 miliona KM

Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 58,6% što je za 1% više u odnosu na juli 2021. kada je pokrivenost iznosila 57,6%

0
758
Pokrivenost uvoza izvozom iz RS u periodu januar- juni 2023. iznosila 78,2 posto

Federacija BiH je u augustu 2021. u robnoj razmjeni sa inostranstvom ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 732.015.000 KM, što je za 30.037.000 KM ili 3,9% manje u odnosu na juli 2021., odnosno za 214.528.000 KM ili 41,5% više u odnosu na august prošle godine.
U istom mjesecu ostvaren je uvoz u vrijednosti 1.249.063.000 KM, što je za 73.251.000 KM ili 5,5% manje u odnosu na juli 2021., odnosno za 342.544.000 KM ili 37,8% više u odnosu na august prethodne godine.
U periodu januar – august 2021. izvoz je prosječno rastao svaki mjesec za 1,95%, a uvoz je prosječno rastao za 2,54%.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom je 58,6% što je za 1% više u odnosu na juli 2021. kada je pokrivenost iznosila 57,6%. Trgovinski deficit Federacije BiH u augustu 2021. iznosio je 517.048.000 KM.
Prema KD-u, u augustu 2021. najveća vrijednost izvoza od 658.149.000 KM ostvarena je u području Prerađivačka industrija, što iznosi 89,9% ukupnog izvoza.
Najveća vrijednost u uvozu od 1.131.987.000 KM ostvarena je takođe u Prerađivačkoj industriji, što iznosi 90,6% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, u augustu 2021. najveće učešće u izvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću 226.384.000 KM, što je 30,9% ukupnog izvoza. U istom mjesecu najveće učešće u uvozu ostvareno je u sektoru Industrijski proizvodi, razvrstani uglavnom po sirovinama sa vrijednošću 351.003.000 KM, što je 28,1% ukupnog uvoza, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
U augustu 2021. najviše se izvozilo u: Njemačku u vrijednosti 135.774.000 KM ili 18,5% ukupnog izvoza; zatim Hrvatsku u vrijednosti 87.032.000 KM ili 11,9% i Austriju od 80.327.000 KM ili 11% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale zemlje iznosi 428.882.000 KM ili 58,6% ukupnog izvoza.
U augustu se najviše uvozilo iz Hrvatske u vrijednosti od 152.168.000 KM ili 12,2% ukupnog uvoza, Njemačke od 150.903.000 KM ili 12,1% i Srbije u vrijednosti od 121.020.000 KM ili 9,7% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja iznosio je 824.972.000 KM ili 66% ukupnog uvoza.