Triglav Grupa: Bruto dobit u prva tri kvartala 92,1 milion eura, premija osiguranja porasla 10%

Članice Triglav Grupe u BiH ostvarile rast bruto fakturisane premije osiguranja

0
557
Grupa Triglav: Bruto dobit u prvom polugodištu 10,5 miliona eura

Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci 2021. godine ostvarila rast konsolidovanih bruto premija osiguranja od 10% (1,06 milijardi eura) u odnosu na isti period prošle godine, u upravljanju imovinom klijenata u uzajamnim fondovima i putem indiivdualnog upravljanja, povećala je obim sredstava pod upravljanjem za 21% (na 1,4 milijarde eura). Devetomjesečna dobit Grupe prije oporezivanja iznosi 92,1 milion eura, što je 48 posto više nego u istom periodu prošle godine. Dobit od imovinskih osiguranja iznosila je 66,0 miliona eura (rast od 25%), zdravstvenih osiguranja 9,6 miliona eura (rast od 25%), životnog i penzionog osiguranja 10,0 miliona eura (-0,4 miliona eura u prošlogodišnjem uporednom periodu). Dobit od neosiguravajućih društava Grupe dosegla je 6,5 miliona eura (rast od 190%).
”Na osnovu ostvarenih i uzimajući u obzir predviđene uslove poslovanja do kraja godine, očekujemo da će naša godišnja dobit prije oporezivanja biti veća od prvobitno planiranog iznosa između 85 i 95 miliona eura. Procjenjujemo, da će to iznositi između 115 i 125 miliona eura”, izjavio je predsjednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.
Grupa Triglav je u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila rast konsolidovane bruto premije od 10% u odnosu na isti period prošle godine (1.056,2 miliona eura). Povećala je premiju na svim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja. U Sloveniji je rast iznosio 8 posto, što je 4 postotna boda iznad tržišta, a na tržištima izvan Slovenije 16 posto. Premija imovinskih osiguranja porasla je za 12 posto, premija životnih i penzijskih osiguranja za 9 posto, a premija zdravstvenih osiguranja za jedan posto.
Obim bruto potraživanja odštetnih zahtjeva u visini od 521,6 miliona eura nije značajno odstupio od uporednog perioda prethodne dvije godine. Na to su uticali višegodišnji rast portfelja osiguranja i prirodni događaji masovnih odštenih zahtjeva, koji nisu dostizali ekstremne nivoe u prvih devet mjeseci ove godine.
Grupa je na kraju septembra imala 7% više osiguravajuće-tehničkih rezervi (3.235,7 miliona eura) nego na kraju 2020. godine.
U 2022. godini Grupa Triglav planira povećati obim premija osiguranja na više od 1,4 milijarde eura, dobit prije oporezivanja između 120 i 130 miliona eura i kombinovani omjer ispod 93 posto. Grupa je ažurirala strategiju do 2025. godine, zadržavajući suštinske orijentacije i dalje je nadograđujući.

Grupa Triglav na tržištu BiH

Triglav Osiguranje, Sarajevo je nastavilo dobro poslovanje. U devet mjeseci 2021. bruto fakturisana premija iznosi 46,4 miliona KM (23,7 miliona eura) što je za 11% više u odnosu na isti period prošle godine, te je više i od rasta tržišta FBiH (8,4%). Premija neživotnih osiguranja iznosi 26 miliona KM (13,3 miliona eura), i veća je za 2%, a premija životnih osiguranja iznosi 20,4 miliona KM (10,4 miliona eura) i veća je za 26% u odnosu na isti period prošle godine. Triglav Osiguranje Sarajevo se nalazi na petoj poziciji na tržištu osiguranja FBiH sa tržišnim udjelom od 9,8%.
“U devet mjeseci ove godine smo nastavili sa dobrim rezultatima, ostvarili smo veći rast od tržišta, na kojem poslujemo. Uprkos otežanim uslovima rada, poslovali smo kontinuirano, pouzdano i fokusirani na klijente”, izjavio je Edib Galijatović, predsjednik Uprave Triglav Osiguranja, Sarajevo.
I obim bruto fakturisane premije osiguravajućeg društva Triglav osiguranje, Banja Luka, druge članice Triglava u BiH, u prva tri kvartala 2021. porastao je za 4 procenta u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 4,6 miliona eura, pri čemu se struktura portfelja Društva promijenila za 3,2 procentna poena u korist dobrovoljnih vrsta osiguranja. Triglav osiguranje, Banja Luka na tržištu Republike Srpske zauzima osmo mjesto sa tržišnim učešćem 4,6 procenata. Ipak, ukoliko se posmatra samo tržište neživotnih osiguranja RS, tržišni udio Društva iznosi 5,8%, što znači 6. poziciju.
“U Triglav osiguranju Banja Luka nastavljamo slijediti strateški pravac razvoja i prodaje neobaveznih osiguranja. Zadovoljni smo činjenicom da smo povećali njihovo učešće u portfelju društva u odnosu na prethodni period”, izjavio je Janez Rožmarin, direktor Triglav osiguranja, Banja Luka.