U BiH broj nezaposlenih u decembru porastao za 2,9%

0
792
Stopa registrirane nezaposlenosti u FBiH u oktobru iznosila je 36,5%, a za žene 44,1%

U decembru 2020. godine broj zaposlenih osoba u Bosni i Hercegovini iznosio je 813.942, a od toga bilo je zaposleno 351.402 žena. U odnosu na novembar 2020. broj zaposlenih se smanjio za 0,1%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,1%.
Broj registrovanih nezaposlenih osoba u decembru u odnosu na novembar 2020. godine se povećao za 0,1%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se nije mijenjao.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u decembru 2020. broj registriranih nezaposlenih osoba u BiH iznosio je 413.627.
U poređenju sa decembrom 2019. godine, evidentan je rast nezaposlenosti za 2,9 posto, odnosno broj nezaposlenih osoba je povećan za 11.781.