U FBiH broj zaposlenih za sedam dana porastao za 438

0
241
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je 10%, a na objektima visokogradnje manja za 22,6%

Broj zaposlenih u Federaciji BiH je na dan 15. marta ove godine prema prebivalištu osiguranika iznosio 518.406. Ovaj broj je na sedmičnom nivou veći za 438 u odnosu na podatak od 8. marta kada je broj zaposlenih iznosio 517.968, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 15.03.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Izvor: Porezna uprava Federacije BiH

Stanje broja zaposlenih na dan 15. marta ove godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti ovdje.