U FBiH cijene proizvođača industrijskih proizvoda pale za 0,7%

0
351
Najveći rast od 3% zabilježen je u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom i gasom

U oktobru 2022. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH su pale za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su pale u grupacijama Energije za 1,7%, Kapitalnih proizvoda za 1,1% i Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,8%. Cijene su porasle u grupaciji Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,8%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su pale u područjima Prerađivačke industrije za 1,0% i Vađenja ruda i kamena za 0,3%. Cijene su porasle u području Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 1,8%.
Cijene proizvođača industrijskih proizvoda u oktobru 2022. su porasle za 20,9% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 17,2%.
Na domaćem tržištu, u oktobru 2022. cijene proizvođača industrijskih proizvoda su pale za 0,7% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 20,2%, a u odnosu na decembar 2021. su porasle za 14,7%, saopćio je Federalni zavod za statistiku.
Na inozemnom tržištu, u oktobru 2022. cijene proizvođača industrijskih proizvoda su pale za 0,6% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prethodne godine su porasle za 21,5%, a u odnosu na decembar 2021. godine su porasle za 20,1%.