U FBiH lani registrirano 690.597 vozila, čak 59,5% su starija od 15 godina

0
716
Čak 75% registrovanih vozila u BiH koristi dizel, 21% benzin, a 4% alternativnu energiju

Na području Federacije BiH su u 2021. godini registrirana ukupno 690.597 vozila, što je
za 2,9% više u odnosu na 2020. kada je ukupno registrirano 671.369 vozila.
Od ukupno registriranog broja cestovnih motornih vozila u 2021. godini 87,1% (601.644) odnosi se na putnička, 10,4% na teretna (71.603), a 2,5% na sve ostale kategorije vozila.
Posmatrano po godinama starosti, od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila 6,5% nalazi se u kategoriji starosti do 5 godina, 34% je u kategoriji od 6 do 15 godina, dok je 59,5% starije od 15 godina.
Od ukupnog broja registriranih cestovnih motornih vozila, 41.424 odnosi se na prvi put registrirana vozila u 2021. godini, što je za 21,8% više u odnosu na 2020. kada je prvi put registrirano 34.013 vozila, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.