U FBiH prodaja novih stanova porasla 4%, najveće cijene u Sarajevu

U Federaciji BiH prosječna cijena novih stanova u prvom kvartalu ove godine iznosila 2.075 KM, u Sarajevu 2.359 KM

0
430
U оdnоsu nа prvi kvartal lani, prosječna cijena novih stanova veća je za 5,3%

Broj prodatih novih stanova (ukupno 265) u Federaciji BiH je u prvom tromjesečju 2022. veći za 4% u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2021., dok je u odnosu na prvi kvartal 2021. prodato 3,9% više stanova.
Prosječna cijena prodatih novih stanova u prvom kvartalu 2022. iznosila je 2.075 KM i u odnosu na prosječnu cijenu u 2021. godini veća je za 7,4%, a u odnosu na prvo tromjesečje 2021. veća je za 9,8%.
Najveće prodajne cijene novih stanova su u Sarajevu i iznosile su u prosjeku 2.359 KM, a u ostalim općinama u FBiH oko 1.874 KM.
Korisna površina (14.730 m2) prodatih novih stanova u prvom kvartalu 2022. u odnosu na 2021. godinu manja je za 4,4%, a u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine manja je za 1,9%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, ukupna proizvodnja u građevinarstvu u prvom kvartalu 2022. manja je za 1,4% u u poređenju sa prethodnim tromjesečjem.
Na objektima visokogradnje zabilježen je pad od 0,8%, a na objektima niskogradnje pad od 1,9%.
Na godišnjem nivou, ukupna proizvodnja u građevinarstvu u prvom tromjesečju 2022. u poređenju sa istim periodom 2021. godine veća je za 0,6%. Na objektima visokogradnje zabilježen je rast od 0,3%, a na objektima niskogradnje rast od 1%.