U Federaciji BiH isplata majskih penzija počinje 5. juna

0
312
Potrebna sredstva za isplatu majskih penzija u FBiH iznose oko 208 miliona KM

Sukladno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, penzije za mjesec maj biće isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH u petak, 5. juna 2020. godine.
Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zajamčena 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM. Penziju za mjesec maj će primiti 424.964 korisnika, saopćeno je iz Federalnog zavoda PIO/MIO.
Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za maj ove godine iznose 188,5 miliona KM.