U ponedjeljak počinju radovi na probijanju tunela Zenica

0
581
Poddionica Ponirak – Vraca duga je 2,65 km, a najznačajniji objekat je tunel Zenica dug oko 2,5 km

Ceremonija početka radova na probijanju tunelu Zenica bit će upriličena u ponedjeljak, 9. decembra na gradilištu tunela Zenica, u mjesto Ponirak.
Ugovor za izgradnju autoceste na poddionici Ponirak – Vraca potpisan je 1. avgusta ove godine sa kompanijom Euro-asfalt iz Sarajeva. Na ovoj poddionici najznačajniji je objekt tunel Zenica dužine 2.475 metara lijeva cijev i 2.420 metara desna cijev. Vrijednost ugovora za izgradnju tunela Zenica iznosi 59.408.825 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije od 19 miliona eura u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF). Tunel će skratiti put za pet kilometara, a u sklopu njega će se graditi potputnjak i jedan hidrotehnički objekt za regulaciju potoka Ponirak.
Također, u sklopu Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan dodijeljena su sredstva i za poddionicu Tunel Zenica – Donja Gračanica, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 12 miliona eura, saopćeno je iz JP Autoceste FBiH.
Izgradnjom ovih dionica biti će omogućen bolji pristup manjim gradovima, poboljšanje bh. turističke rute i unaprjeđenje trgovinskih tokova između zemalja regiona što će pozitivno utjecati na ekonomiju BiH.