U RS cijena prodatih novih stanova u trećem kvartalu porasla 6,5%

0
454
U četvrtom kvartalu prošle godine prodato 1.037 stanova u RS, od toga 232 u Banja Luci

Broj prodatih završenih novih stanova u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2019. veći je u odnosu na prosječan broj prodatih novih stanova u 2018. godini za 2,2%, a u odnosu na treće tromjesečje 2018. godine manji je za 12,3%.
Korisna površina prodatih novih stanova u trećem tromjesečju 2019. u odnosu na prosječnu korisnu površinu u 2018. godini manja je za 4,4%, dok je u odnosu na treće tromjesečje 2018. godine manja za 15%. Prosječna cijena prodatih novih stanova u trećem tromjesečju 2019. u odnosu na isti period 2018. godine viša je za 6,5%, a u odnosu na prosječnu cijenu prodatih novih stanova u 2018. godini viša je za 0,1%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, proizvođačke cijene u stanogradnji u ovom bh. entitetu u trećem tromjesečju 2019. u poređenju sa drugim tromjesečjem tekuće godine više su za 0,1%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih radova, u istom periodu, cijene arhitektonskih i konstrukcionih radova kao i cijene vodoinstalaterskih i kanalizacionih radova više su za 0,2%, a cijene elektroinstalacionih radova, te cijene mašinsko-instalacionih radova više su za 0,1%.