UIO BiH: Poreske prijave od oktobra moći će se podnositi i sa digitalnim potpisom

0
618
UIO je započela proces digitalne transformacije, rečeno je na Jahorina ekonomskom forumu

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH započela je proces digitalne transformacije s ciljem da sve njene usluge budu elektronske, rečeno je na Jahorina ekonomskom forumu.
Govoreći u okviru panela ‘Indirektni porezi – novine i izazovi’ pomoćnica direktora UIO Svjetlana Perković navela je da je Uprava digitalnu transformaciju započela 2014. godine, a da je 2021. godine certificirana za izdavanje digitalnog potpisa, čime je postala prvo tijelo na nivou BiH za izdavanje ove vrste potpisa.
“Intencija je da u budućnosti pređemo na poslovanje bez papira, za šta je digitalni potpis neophodan”, objasnila je Perković.
Šef Odsjeka UIO za reviziju i kontrolu Sedin Mešinović rekao je da bi vrlo brzo trebalo da se pređe na podnošenje PDV i akciznih prijava digitalnim kvalificiranim potpisom.
Ukoliko sve neophodne aktivnosti budu završene na vrijeme, Mešinović je najavio da će od 1. oktobra 2022. godine korisnici fakultativno moći podnositi prijave potpisane digitalnim potpisom, dok bi sa početkom 2023. godine to bila obaveza svih velikih poreznih obveznika, a od početka 2024. godine svih ostalih obveznika, jer je do tada rok da svi obveznici indirektnih poreza počnu koristiti digitalni kvalificirani potpis.
Kada je u pitanju pristupanje BiH evropskom bespapirnom prijevoznom sistemu uz korištenje elektronske prijevozne deklaracije, istaknuto je da je uvjet za to izmjena legislative.
“Rok za usvajanje izmjena i dopuna Zakona o carinskoj politici BiH i Zakona o carinskim prekršajima bio je 1. juni 2021. godine, ali to do tada nije urađeno”, pojasnila je Perković. Navodeći da je novi rok 1. avgust 2022. godine Perković je precizirala da su izmjene i dopune Zakona o carinskoj politici usvojene, a da se u proceduri u Parlamentarnoj skupštini BiH nalazi Zakon o carinskim prekršajima.
“Ako ispunimo sve uvjete, iduće godine mogli bi da apliciramo za pristup evropskom sistemu za provoz robe bez papira”, dodala je Perković.
Savjetnik za korisničku podršku u UIO Aleksandar Pavković objasnio je da su zemlje EU uvele provozne deklaracije, pri čemu pošiljke prolaze granicu bez zaustavljanja, te da su tom sistemu pristupile Turska, Srbija i Sjeverna Makedonija.
“U planu je da i BiH pristupi tom sistemu”, dodao je Pavković, ističući da to znači brži i jeftiniji protok roba, te kraći rok isporuke.