UIO BiH: Poreski prihodi za devet mjeseci porasli 15,56%, na rekordnih 6,15 milijardi KM

Samo u septembru 2021. godine prikupljeno je 792 miliona KM indirektnih poreza što je za 168 miliona KM više u odnosu na septembar 2020. godine

0
505
UIO BiH: Prihodi od indirektnih poreza veći za 652 miliona KM

Prihodi od indirektnih poreza značajno su porasli i u septembru 2021. godine. Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u odnosu na ranije rekordnu 2019. godinu prikupljeno je 219 miliona KM više prihoda, a u odnosu na 2020. godinu prikupljeno je 829 miliona KM više.
Prihodi od indirektnih poreza za period januar – septembar 2021. godine iznosili su 6 milijardi i 155 miliona KM i veći su za 829 miliona KM ili 15,56% u odnosu na isti period 2020. godine kada su iznosili 5 milijardi i 326 miliona KM.
Samo u septembru 2021. godine prikupljeno je 792 miliona KM indirektnih poreza što je za 168 miliona KM više u odnosu na septembar 2020. godine.
Nakon što je UIO izvršila povrat PDV-a privrednicima u iznosu od 1 milijardu i 95 miliona KM neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za period januar – septembar 2021. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 5 milijardi i 60 miliona KM i veći su za 700 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u istom periodu 2020. godine.
Za finansiranje državnih institucija za period januar – septembar 2021. raspoređen je iznos od 581 milion KM. Fedraciji BiH je raspoređeno 2 milijarde i 758 miliona KM, Republici Srpskoj 1 milijarda i 524 miliona KM, a Brčko distriktu 153 miliona KM.
U tablici ispod prikazani su ukupno raspoređena sredstva entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim spoljnim dugom za period januar – septembar 2021. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine. Svi iznosi su iskazani u milionima KM.

Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje BiH

Pored raspoređenih prihoda, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva (0,25 KM), Federacija BiH je dobila dodatnih 158,9 miliona KM, Republika Srpska 105 miliona KM i Distrikt Brčko 5,4 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,25 KM.