Ukupan dug FBiH na kraju polugodišta 5,3 milijarde KM

0
576
Predloženi budžet Federacije BiH za 2023. veći je 20,1 posto u odnosu na 2022. godinu

Ukupan vanjski i unutrašnji dug Vlade Federacije BiH, u koji nisu uključene verifikovane obaveze za koje nisu izdani vrijednosni papiri, niti obaveze prema zaposlenicima i dobavljačima bivšeg Federalnog ministarstva odbrane i vojske Federacije, iznosi 5.299.092.169 KM ili 3.083.276.798 USD i manji je u odnosu na dug iz prethodnog kvartala za 2,13 posto ili 115.424.141 KM.
Vanjski dug u Federaciji BiH na kraju drugog kvartala 2019. iznosi 4.627.561.126 KM ili
2.692.546.458 USD. Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u prethodnom kvartalu za 99.676.352 KM ili za 2,11 posto. Dug, izraženo u USD, na kraju drugog kvartala u odnosu na prvi kvartal, manji je za 22.950.442 USD ili 0,85 posto.
Ukupan unutrašnji dug na kraju juna 2019. godine iznosio je 683.865.949 KM (390.730.340 USD) i u odnosu na prethodni kvartal je manji za 2,27 posto ili 15.868.496 KM.
Ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH na kraju juna 2019. godine iznosio je 5.311.427.075 KM ili 3.090.453.863 USD i manji je od duga u prethodnom kvartalu za 2,13 posto ili 115.544,848 KM.