UNESCO: ‘Branje trave ive na Ozrenu’ na listi nematerijalne baštine čovječanstva

0
1434
Predstavnica BiH na sjednici Komiteta za nematerijalnu baštinu UNESCO-a u Port Louisu, Mauricijus

Komitet za nematerijalnu baštinu UNESCO-a donio je danas odluku kojom je je element ‘Branje trave ive na Ozrenu’ upisan na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva.
Oduka je donesena na sjednici Komiteta održanoj u Port Louisu, Mauricijus, a ‘Branje trave ive na Ozrenu’ treći je elemenat koji je upisan, nakon Zmijanjskog veza i Konjičkog drvorezbarstva.
Stanovništvo Ozrena je mnogo duže, u odnosu na susjede, zadržalo znatan broj tradicionalnih elemenata u izvornoj formi, a među njima i određene oblike narodne medicine. Najpoznatiji oblik nematerijalnog kulturnog nasljeđa u tom smislu je običaj branja trave ive, a koji se isključivo održava na dan kada pravoslavni hrišćani obilježavaju Usjekovanja glave sv. Jovana Krstitelja (11. septembar).
Vjekovna je praksa branja ive na ovaj dan, kao i kontinuitet vjerovanja o izuzetnoj ljekovitoj moći trave ive ukoliko je ubrana na dan Usjekovanja. Ubrana iva koristi se tokom godine kao čaj, pomiješana s medom ili se potapa u rakiju. Stanovnici tog kraja koriste travu ivu kada su bolesni, ali i preventivno, te je i rado poklanjaju kao najvrijedniji dar. Skoro da u bukvalnom smislu vjeruju u riječi davno skovane izreke ‘trava iva od mrtva pravi živa’. Običaj se na vrlo spontan način prenosi na mlađe generacije, jer su i djeca aktivni sudionici u branju ali i konzumiranju ive tokom cijele godine.
Komisija BiH za saradnju s UNESCO-om nominirala je ‘Branje trave ive na Ozrenu’ za upis na Reprezentativnu listu svjetskog nematerijalnog kulturnog nasljeđa na inicijativu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Muzeja u Doboju. U prošlosti običaj je bio isključivo vezan uz narodnu medicinu. Danas je pored svoje primarne uloge ‘Branje trave ive na Ozrenu’ inetegracioni element lokalnog stanovništva i posredno čuvar ozrenske tradicionalne nošnje, pjesme i igre.