Usvojena Strategija razvoja FBiH do 2027., moguć godišnji rast do 13,7%

Za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina

0
220
Vlada FBiH: Dobri rezultati mjera na ublažavanju ekonomskih posljedica pandemije (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Strategiju razvoja Federacije BiH 2021.- 2027. koja će biti dostavljena Paralamentu FBiH radi razmatranja i konačnog donošenja.
Ovim dokumentom su definisana četiri strateška cilja i 18 prioriteta, a unutar ciljeva i prioriteta je definisano 78 mjera za implementaciju. Strategija je i podloga za usklađivanje i izradu sektorskih i strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave.
Prvi cilj naveden u Strategiji je ubrzan ekonomski razvoj utemeljen na povećanju produktivnosti i zaposlenosti, a drugi prosperitetan i inkluzivan društveni razvoj. Kao treći je naznačen resursno efikasan i održiv razvoj, a četvrti je ubrzan društveni i ekonomski razvoj uz istodobno postizanje okolišne održivosti.
Izdvojeno je i devet ofanzivnih mjera koje najznačajnije utiču na rast privrede i zaposlenosti, što je razlika u odnosu na sve dosadašnje strateške dokumente u FBiH. Puna implementacija ovih devet mjera donosi rast BDP-a u od 9,2 do 13,7 posto godišnje. Prema procjenama, za implementaciju ovih mjera neophodno je obezbijediti oko 530 miliona KM u toku sedam godina, odnosno 75 miliona KM godišnje.
Inače, u procesu izrade Strategije i konsultacija bilo je uključeno oko 1.400 učesnika, što predstavlja novinu u odnosu na sve dosad urađene strateške dokumente Federacije BiH.
Strategija je pripremljena uz tehničku podršku Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa UN-a u BiH (UNDP). Podršku integriranju Ciljeva održivog razvoja u proces izrade Strategije pružila je Vlada Kraljevine Švedske. U pripremi analize stanja i definiranju mjera u oblasti pametne specijalizacije podršku je dala je Vlada Republike Češke u okviru partnerstva s UNDP-om za Ciljeve održivog razvoja. Dodatnu podršku je pružio njemački GIZ, koji u ime vlada Njemačke i Ujedinjenog Kraljevstva provodi ‘Program jačanja javnih institucija u BiH’.