Utvrđen Nacrt budžeta BiH za 2021. od 1,027 milijardi KM, povećanje za 3%

0
252
Sastanak Grupe konstituence zemalja u okviru SB/MMF-a održat će se 15. i 16. septembra

Vijeće ministara BiH je sa pet glasova za i četiri protiv danas utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.
Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u 2021. godini iznose 1.027.100.000 KM, što je povećanje za 3% u odnosu na budžet iz prethodne godine, dok servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine iznosi 843.905.504 KM i veće je za 5% u odnosu na Budžet institucija BiH za 2020. godinu.
Prihodi od direktnih poreza iznose 780 miliona KM, i na nivou su iz 2020. godine.
Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje vanjskog duga Bosne i Hercegovine u Nacrtu budžeta za 2021. godinu iznose 1.871.005.504 KM i u odnosu na 2020. godinu veći su za 4%, odnosno 67.452.574 KM.