Vlada FBiH: 30 miliona KM subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima

0
340
Novac će se isplatiti korisnicima kao bespovratna (grant) sredstva po projektima

Vlada Federacije BiH danas je donijela Odluku o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije ‘Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima’. Odlukom je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrena dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 30 miliona KM za 241 korisnika.
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli finansijske pomoći, s definisanim pravima i obavezama ugovornih strana. Privrednim društvima koja zaključe ugovor s ovim ministarstvom, sredstva će se uplatiti na transakcijski račun korisnika finansijske pomoći.
Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo finansija i korisnici finansijske pomoći, svako u okviru svoje nadležnosti.
Sredstva se dodjeljuju po Programu utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u okolnostima pandemije Covid-19, a na osnovu utvrđenih kriterija i provedenog javnog poziva.