Vlada FBiH ostavila dodatni rok Medimpexu za nabavku vakcina

0
204
Vlada FBiH utvrdila Prijedlog autentičnog tumačenje člana 78. Zakona o radu (Foto: Arhiv)

Vlada Federacije BiH se, na današnjoj sjednici u Sarajevu, upoznala sa informacijom Ad hoc tima za pregovore sa prozvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima o provođenju postupka ispitivanja tržišta, obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa (Covid-19). Također se upoznala i o informacijama u vezi nabavke vakcina Sputnik V za područje FBiH, o Ugovoru o nabavci vakcina s Medimpexom d.o.o. Sarajevo, te o ostalim dokumentima koje je dostavila ova kompanija.
Vlada FBiH je pozvala Vijeće ministara BiH da intenzivira aktivnosti na postizanju bilateralnih dogovora za nabavku vakcina, s ciljem njihove kupovine ili pozajmice, budući da je evidentno da COVAX instrument neće zadovoljiti potrebe Federacije BiH u pogledu imunizacije stanovništva.
S obzirom na današnju informaciju Zavoda za javno zdravstvo, kojom je Vladi FBiH dostavljen akt Nikole Zukora Lakusića, agenta reprezenta uime RDIF Rusija, koji s kompanijom Medimpex d.o.o. Sarajevo učestvuje u postupku nabavke vakcine Sputnik V za područje FBiH, te uvjeravanja da će cjelokupna dokumentacija biti dostavljena Medimpex d.o.o. Sarajevo, odnosno da će aranžman nabavke vakcina Sputnik V za FBiH biti efikasno realizovan u vrlo kratkom roku i to u okolnostirna neprimjerenim i otežavajućim za rad, Vlada je opredijeljena da se ostavi dodatni rok za izvršenje obaveze po Ugovoru o nabavci vakcina za potrebe imunizacije stanovništva FBiH u 2021. godini, potpisanom 18.3.2021. godine, iz razloga više sile, te promijenjenih okolnosti na koje nije bilo moguće uticati.
Vlada je danas formirala Pregovarački tim za nabavku vakcina protiv koronavirusa za potrebe građana FBiH, kojeg čine premijer FBiH Fadil Novalić, federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Zavod za javno zdravstvo FBiH Davor Pehar.
Zavod za javno zdravstvo FBiH Vlada je zadužila da pruži stručnu i tehničku podršku za nabavku vakcina.
Vlada je zadužila Ad hoc tim za pregovore s proizvodačima vakcina i/ili ovlaštenim zastupnicima da nastavi s radom i sa svim ostalim ponuđačima koji zahtijevaju dodatne rokove za dostavljanje ponuda, ili eventualno novim ponuđačima koji se naknadno pojave, te nastavi pregovore za nabavku dodatnih količina vakcina.