Vlada FBiH prihvatila grant za izgradnju autoceste Svilaj – Odžak, graničnog prelaza i mosta na Savi

0
2114
Od 30. septembra u promet će biti puštena dionica Svilaj – Odžak u dužini od 10,7 kilometra

Federalna vlada danas je dala saglasnost za prihvatanje granta namijenjenog za finansiranje izgradnje dionice autoceste Svilaj – Odžak na Koridoru 5c, po Sporazumu o grantu zaključenom u Luksemburgu 25.04.2017. i Sarajevu 27.04.2017. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke u iznosu do 20.073.000 eura.
Grant sredstva će biti umanjena prije isplate prve tranše za 440.022 eura na ime provedbene takse Banci i 16.001 eura na ime rezerve za pokriće troškova revizije provođenja ovog projekta. Sredstva su namijenjena za izgradnju dionice autoceste Svilaj – Odžak duge 10,7 kilometara, uključujući izgradnju objekta na graničnom prijelazu i prekograničnog mosta preko rijeke Save u Svilaju (u BiH je 50 posto mostovne konstrukcije u dužini od 330 metara). Ukupna cijena ovog projekta procijenjena je na 109.500.000 eura.
Za realizaciju Odluke i izvještavanje zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.
Data je i saglasnost za zaključivanje supsidijarnog sporazuma, za ova sredstva, a za njegovo potpisivanje ovlašćena je federalna ministrica finansija Jelka Milićević. Bosna i Hercegovina će na osnovu supsidijarnog sporazuma sredstva granta staviti na raspolaganje Federaciji BiH, koja će ih posebnim sporazumom o pod-grantu staviti na raspolaganje Autocestama FBiH.