Vlada FBiH traži da Vijeće ministara zabrani izvoz ogrijevnog drveta i peleta iz BiH

0
405
Zabrana izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata i proizvoda od drveta

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, prihvatila inicijativu za donošenje Odluke o privremenoj zabrani izvoza iz Bosne i Hercegovine ogrijevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine.
Vlada FBiH upućuje inicijativu Vijeću ministara BiH da zaduži Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH da u što kraćem roku, a ne kasnije od petnaest dana od usvajanja ove inicijative, pripremi i uputi Vijeću ministara BiH na razmatranje i odlučivanje Odluku o privremenoj zabrani izvoza iz BiH ogrijevnog drveta i peleta do 31.12.2022. godine. Uslov je da ta odluka neće imati negativne efekte za BiH u smislu naknade štete po već zaključenim/važećim ugovorima za izvoz, odnosno da se sačini tako da se ne odnosi na važeće zaključene ugovore do dana stupanja na snagu ove odluke.
Istaknuto je i da je, prateći odnose ponude i potražnje, kao i kretanje cijene ogrijevnog drveta i peleta, konstatirano da je u BiH zbog povećane potražnje na svjetskom tržištu došlo do značajnog povećanja izvoza. Također, situacija na tržištu ogrijevnog drveta i peleta u BiH je dostigla zabrinjavajući nivo i traži hitnu reakciju s ciljem stabiliziranja domaćeg tržišta.
Naime, mnogi bh. proizvodači i prometnici izvoze ogrijevno drvo i pelet u kvotama u visini od 90 posto, a pojedina društva čak izvoze 100 posto svoje proizvodnje. Zbog ovakvog postupanja postoji opravdana bojazan da ovih proizvoda neće biti u dovoljnoj količini za potrebe tržišta BiH.
Stoga je cilj zaštita domaćeg tržišta, potreba stanovništva i osiguravanje dovoljne količine ogrijeva za sezonu koja slijedi, saopćeno je Vlade FBiH.