Vlada FBiH za Aerodrom Bihać izdvaja 19,87 miliona KM

0
285
Skica novog bihaćkog aerodroma

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikcija, danas donijela Odluku o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera ‘Kapitalni transferi javnim poduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać’ utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu, u iznosu od 19,7 miliona KM.
Ova sredstva bit će utrošena za otkup zemljišta, izgradnju poletno sletne staze (PSS), izradu elaborata o zaštiti kulturnoga naslijeđa, nadzor nad izvođenju radova, te usluge izrade idejnih i glavnih projekata.
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija zaduženo je da vrši kontinuiran nadzor o utrošku redstava, te da sa JP Aerodrom Bihać d.o.o. Bihać potpiše ugovor kojim će se urediti način prijenosa sredstava, provedba postupka javne nabavke i izvještavanje o utrošenim sredstvima.
Danas je usvojen i program utroška dijela sredstava tekućeg transfera Subvencije javnim preduzećima – Unapređenje avio prometa Federacije BiH – JP Aerodrom Bihać utvrđenih u ovogodišnjem budžetu FBiH u iznosu od 170.000 KM.