Vlada HNK – Razvojna banka FBiH: Nove kreditne linije za podršku privredi

0
433
Predstavnici Vlade HNK i Razvojne banke FBiH o novim kreditnim linijama za podršku privredi

Nevenko Herceg, premijer, Adnan Faladžić, ministar finansija, Željko Laketić, ministar privrede, Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Marko Arapović, šef Kabineta predsjednika Vlade i Damir Jerković, predsjednik Komisije za nadzor kreditnih sredstava Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) razgovarali su danas u Mostaru sa predstavnicima Razvojne banke Federacije BiH Mersihom Slipičević, v.d. predsjednice Uprave, Lukom Čelanom, v.d. potpredsjednika Uprave i Daliborom Milinkovićem, v.d. izvršnog direktora za projekte i razvoj.
Tokom sastanka istaknuta je dosadašnja uspješna saradnja, te je razgovarano o budućim zajedničkim aktivnostima usmjerenim na podršku privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom Covid-19.
“HNK je bio prvi kanton u FBiH koji je sklopio Protokol o saradnji sa Razvojnom bankom FBiH u vezi sa kreditnom linijom za likvidnost privrednicima i obrtnicima za ublažavanje posljedica izazvanih pandemijom. Tim Protokolom omogućili smo pojedinačne kredite u iznosu do 500.000 KM uz rok otplate do 36 mjeseci, te grace period do 12 mjeseci za što se Vlada HNK obavezala plaćati fiksnu kamatu od 2% godišnje dok se Razvojna banka odrekla naknade za obradu kredita”, rekao je premijer Herceg.
On je dodao da su na sjednici Vlade razmotrili Izvještaj o radu Komisije za nadzor kreditnih sredstava u kome je istaknuto kako je proveden javni poziv za dodjelu kredita na koji se javio 81 poslovni subjekt, a do sada je odobreno kreditiranje njih 24 za koje će Vlada u cijelosti subvencionirati kamate.
“Kao rezultat dobre saradnje, Vlada HNK sa Razvojnom bankom FBiH želi usaglasiti nove modele pomoći koji će potaknuti privredne aktivnosti u HNK, posebno u sektorima turizma, poljoprivrede, izvozno orijentiranim preduzećima te potaknuti nova zapošljavanja. U tu svrhu, Vlada HNK je zadužila Komisiju za nadzor kreditnih sredstava da preduzme aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola sa Razvojnom bankom FBiH za subvencionisanje kamata kroz određene kreditne linije u cilju podrški poslovnim subjektima s područja HNK”, istakao je premijer Herceg.
“Mi smo već obavili razgovore s vašom Komisijom i dali smo svoj prijedlog za novi Protokol o saradnji s operativnim kreditnim linijama i uvjetima kreditiranja. Radi se o 14 operativnih kreditnih linija Razvojne banke FBiH koje su na raspolaganju privredi”, rekla je v.d. predsjednice Uprave Mersiha Slipičević.
U tom kontekstu, izražena je obostrana spremnost da se nastave potrebne aktivnosti oko potpisivanja novog Protokola kako bi se što većem broju poslovnih subjekata omogućilo kreditiranje po povoljnim uslovima.