Vlada Kantona Sarajevo produžila moratorij na nova zapošljavanje do kraja 2018.

0
1492
Skupština Kantona Sarajevo donijela je novi Zakon o komunalnim taksama

Vlada Kantona Sarajevo danas je produžila moratorij na nova zapošljavanja na neodređeno vrijeme u svim kantonalnim organima uprave, javnim ustanovama, fondovima, kantonalnim javnim komunalnim preduzećima do 31.12.2018.godine.
Vlada je zadužila sve resorne ministre da je obavijeste o svim datim saglasnostima za popune radnih mjesta u organizacijama, institucijama i pravnim licima u kojima vrše ovlaštenja nadzora nad zakonitošću rada i poslovanja o zaključenim ugovorima o djelu i ugovorima o povremenim i privremenim poslovima, najduže do dvanaest mjeseci.
Također se zadužuju svi resorni ministri da o navedenim aktivnostima periodično obavještavaju Vladu Kantona Sarajevo.
Rukovodioci svih budžetskih i vanbudžetskih korisnika dužni su da odmah preduzmu sve aktivnosti radi penzionisanja svih uposlenika koji ispunjavaju jedan od uslova za odlazak u penziju, te o istom odmah obavijeste Vladu Kantona Sarajevo.