Vlada Kantona Sarajevo: Za 150 stanova za mlade planirano 5 miliona KM

0
499
Vlada u Sarajevu ove godine planira obezbijediti 150 stanova za mlade

Vlada Kantona Sarajevo se u januaru ove godine opredijelila da ove godine neće ići sa dosadašnjom novčanom podrškom u cilju subvencioniranja stambenog zbrinjavanja mladih u KS nego će se to izvršiti na konkretniji način, kroz podsticajnu stanogradnju i kupovinu stanova pod povoljnijim uvjetima.
Takozvana ‘podsticajna stanogradnja’ će se vršiti preko Kantonalnog stambenog fonda i Fonda za izgradnju stanova za boračku populaciju.
“Kantonalni stambeni fond već ima završenu administrativnu podlogu za izgradnju zgrade sa ovom vrstom stanova u ulici Braće Mulića u Aerodromskom naselju, gdje je u toku izdavanje odobrenja za građenje, odnosno građevinske dozvole. Očekujemo da će se vrlo brzo krenuti sa raspisivanjem tendera za izgradnju ove zgrade i uvođenje izvođača radova na ovom lokalitetu”, najavio je ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Enver Hadžiahmetović.
Dodao je i kako Fond za izgradnju stanova već gradi dva objekta, na Šipu i Rosuljama, te naglasio kako je u ovim objektima određeni broj stambenih jedinica za mlade u KS pod uslovima koje im odredi resorno ministarstvo i Vlada KS.
Istakao je kako je plan ministarstva koje predvodi da sa sva tri navedena lokaliteta izgradnje osigura po 50-ak stanova za ovu populaciju, što bi za ovu godinu bilo oko 150 stanova.
Ministar Hadžiahmetović je istakao kako će uslovi biti manja cijena po kvadratnom metru stambenog prostora od tržišne, te omogućavanje kupovine stanova mladima pod povoljnim kreditnim uslovima. Naveo i kako bi cijena kvadratnog metra ovih stanova bila maksimalno između 1.400 i 1.500 KM, te dodao kako bi Ministarstvo i Vlada KS kroz povoljnije kreditiranje subvencionirali iznose kamata na uzete kredite.
Očekuje se da će u drugoj polovini juna biti objavljen javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih. Za realizaciju svih ovih aktivnosti u Budžetu za ovu godinu osigurana su četiri miliona KM, a kako je najavio ministar Hadžiahmetović, plan je da se u rebalansu Budžeta KS za istu namjenu osigura dodatni milion KM, što bi u konačnici bio iznos od ukupno pet miliona KM sredstava za povoljnu kupovinu stanova za mlade u Kantonu Sarajevo.
Ukoliko se obezbijedi ovaj puni iznos, to praktično znači da se prosječno umanjenje cijene stana i kamata iznositi u prosjeku preko 33.000 KM po stanu, što je trostruko više u odnosu na prethodni način subvencioniranja kada se isplaćivalo maksimalno 10.000 KM u gotovini po jednom stanu.