Vlada KS: Mjesečna naknada za 100% RVI prve grupe za potrebe angažiranja personalnih asistenata

0
331
Hajrudin Grabovica, ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je na današnjoj sjednici Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, te ga uputila u skupštinsku proceduru, uz prijedlog da se donese po skraćenom postupku.
Kako je naveo ministar za boračka pitanja KS Hajrudin Grabovica, izmjene i dopune donesene su na inicijativu Udruženja ratnih vojnih invalida – paraplegičara KS, a mijenjaju postojeće pravo na personalnu asistenciju za RVI 100 posto prve grupe, sa priznatim pravom na tuđu njegu. Na ovaj način će se omogućiti da ovo pravo na jednoobrazan način ostvaruju svi pripadnici ove kategorije boračke populacije.
Predloženim izmjena i dopunama utvrđena je mjesečna novčana naknada koju će ostvariti pripadnici ove kategorije za potrebe angažovanja personalnih asistenata.
Propisana je naknada u visini od 40% od prosječne neto plate ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini za RVI prve grupe prvog stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica i 28% od navedene osnovice za RVI prve grupe drugog stepena dodatka za njegu i pomoć od drugog lica.
Ranije je bilo propisano da se ovo pravo realizuje kroz projekte personalne asistencije. Međutim, realizacija ovih projekata na način kako je bilo predviđeno, nažalost, nisu ispunila očekivanja ratnih vojnih invalida. Zbog toga je Vlada KS prihvatila inicijativu Udruženja RVI – paraplegičara KS da se ovo njihovo pravo reguliše u vidu redovne mjesečne naknade, i to na način kako je to propisano ovim novim prijedlogom zakona.
Za realizaciju ovog prava iz budžeta KS na godišnjem nivou ubuduće će biti izdvajano po 721.685 KM.