Vlada RS se emisijom obveznica zadužuje još 10,29 miliona KM

0
400
Vlada RS usvojila Akcioni plan za zapošljavanje do 2025. godine

Vlada RS na jučerašnjoj sjednici donijela je Odluku o devetoj emisiji obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje.
Ovom odlukom realizuje se deveta emisija obveznica Republike Srpske za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. Iznos emisije obveznica je 10.290.916 KM i predstavlja neisplaćeni iznos verifikovanih obaveza po osnovu računa stare devizne štednje nakon gotovinske isplate, za štediše koji su verifikaciju računa stare devizne štednje izvršile od 3. novembra 2020. godine do 5. marta 2021. godine. Datum emisije je 30. juli 2021. godine, rok dospijeća je pet godina od dana emisije, kamatna stopa je fiksna 2,5% godišnje i računa se na ostatak glavnice uz primjenu linearnog modela obračuna kamate.
Inače, Vlada RS donijela je i Odluku o gotovinskoj isplati sredstava za izmirenje obaveza po osnovu verifikovanih računa stare devizne štednje. RS će izvršiti gotovinsku isplatu u iznosu do 2.000 KM za svakog pojedinačno verifikovanog štedišu koji je ostvario pravo na gotovinsku isplatu, u skladu sa Zakonom o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, a koji je verifikaciju obavio u periodu od 3. novembra 2020. godine do 5. marta 2021. godine.
Ukupan iznos gotovinske isplate za 523 štediše koje su ostvarile pravo na gotovinsku isplatu je 856.015,86 KM.