Vlada TK ukida parafiskalne namete i stvara povoljniji poslovni ambijent

0
312
Održana redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

S ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu, Vlada je današnjim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama predvidjela ukidanje parafiskalnog nameta, naknade za općekorisne funkcije šuma.
Ovim se ispunjva još jedna, 13. po redu, mjera iz ekspozea premijera Kantona Irfana Halilagića. Podsjećamo, radi se o naknadi u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, koju plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona.
Danas utvrđenim prijedlogom izmjena i dopuna trenutno važećeg Zakona o šumama, ispunjava se i dugogodišnja inicijativa poslodavaca i privrednika TK, te im se pruža direktna pomoć rasterećenjem rada. Prema određenim procjenama ukidanjem ovo nameta privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona poslovanje je rasterećeno za oko 2,5 miliona KM na godišnjem nivou, što je i poticajna mjera da poslodavci ovo rasterećenje iskoriste i unaprijede uslove rada i primanja svojih uposlenika. Ukidanjem ovog parafiskalnog nameta stvaraju se bolje poslovne prilike, unaprjeđuje se poslovno okruženje, što će nesumnjivo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Jednokratna novčana pomoć za porodilje

Kako bi se izjednačila prava svih majki porodilja, imajući u vidu da je implementacija novog prava 1.000 KM za majke porodilje pokazala određene nedostatke, Vlada TK je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.
Ovim izmjenama se primanje jednokratne naknade omogućava svim majkama koje su mališane na svijet donijele od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, bez obzira da li im je poslodavac isplatio razliku plate. Imajući u vidu ovu izmjenu, kao i htjenje da sve majke porodilje ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, rok za prijavu je sa 90 produženo na 135 dana od dana stupanja na snagu Zakona. U cilju što brže primjene ovih izmjena, Vlada je Skupštini TK predložila razmatranje izmjena i dopuna Zakona po hitnom postupku.