Vlada Tuzlanskog kantona donijela dvije odluke o koncesijama

0
154
Održana redovna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na redovnoj sjednici donijela dvije odluke o dodjeli koncesija. Za eksploataciju krečnjaka u proširenom eksploatacionom polju na lokalitetu ‘Orlova klisura’, u Potpeći kod Srebrenika koncesija na dvadeset godina je dodijeljena privrednom društvu JATA Group d.o.o. Srebrenik, dok je koncesija za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena na lokalitetu kamenoloma ‘Stupari’ u Kladnju dodijeljena na dvije godine privrednom društvu Transporti Speciali Europe d.o.o. Kladanj. Ovim odlukama definirani su iznosi jednokratne koncesione naknade za koncesione periode, načini njenog izmirivanja, te iznosi tekuće koncesione naknade, kao i ukupni minimalni iznosi tekućih koncesionih naknada na godišnjem nivou.
Vlada TK dala je i saglasnost na Program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2023. godini. Ukupni procijenjeni prihodi i rashodi, odnosno ulaganja u oblast upravljanja vodama Programom za 2023. godinu, Budžetom Tuzlanskog kantona za 2023. godinu planirani su u iznosu od 12.111.900 KM. Cilj donošenja ovog Programa je omogućavanje izvršavanja prenesenih ugovorenih obaveza iz prethodnog perioda, ulaganja u projekte od gradskog i općinskog značaja iz prethodnog perioda za koje je procedura javne nabavke pokrenuta ili okončana, ali za koje nije zaključen ugovor o prijenosu sredstava, obaveza za kredite iz tekuće godine, projekte od kantonalnog značaja u tekućoj godini, dok značajan dio sredstava, oko 5,5 miliona KM, koji se odnosi na planiranje novih projekata u 2023. trenutno ostaje neraspoređen. Raspored ovog dijela sredstava izvršit će se nakon konsultacija sa gradovima i općinama o prioritetima i planiranim aktivnostima za ovu godinu.
Također, Vlada je dala i saglasnost na Program utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2023. godinu. Budžetom TK za 2023. godinu, na poziciji Kantonalne uprave za šumarstvo predviđeno je da se u 2023. utroši 4.540.438 KM namjenskih sredstava, od čega su nešto više od 4 miliona KM sredstva prenesena iz prethodne godine, dok se nešto iznad pola miliona KM odnosi na prihode iz tekuće godine. Raspodjela utroška ovih sredstava je direktno vezana uz poslove Kantonalne uprave za šumarstvo koji su propisani odredbama Zakona o šumama,a dominantan iznos se odnosi na finansiranje čuvarske službe za periodu januar – septembar 2023. godine.
Vlada TK je donijela i osam odluka kojim se usmjeravaju donacije u Budžet Kantona Tuzlanskog kantona za 2023.godinu. BH Telecom d.d. Sarajevo je po 4.000 KM dodijelio JU MSŠ Srebrenik za realizaciju projekta ‘Upoznavanje novih kultura kroz strane jezike’, JU OŠ ‘Podorašje’ Srebrenik za projekat ‘Opremanje IT kabineta’, Elektrotehničkoj školi u Tuzli za projekat ‘Medijska pismenost’, te JU OŠ Doborovci Gračanica, za projekat ‘Nabavka IT opreme za potrebe opremanja informatičkog kabineta’. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke je dodijelilo po 3.215 KM JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla za projekat ‘I ja želim da se družim s knjigom’, kao i JU OŠ Pasci Tuzla za projekat ‘Knjiga je čovjekov najbolji prijatelj’. Na ime nabavke projektora za JU OŠ Kladanj – Kladanj, 2.000 KM je dodijelila HOLDINA d.o.o. Sarajevo, a na ime nabavke opreme za JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla 500 KM je dodijelilo Wiener osiguranje Banja Luka.
Značajan dio danas održane redovne sjednice Vlade TK bio je posvećen izvještajima o aktivnostima u prethodnoj godini, te planskim dokumentima koji se odnose na 2023. godinu.