Za dionicu autoputa Medakovo – Poprikuše kredit od 340 miliona eura

0
400
Dionica autoceste Poprikuše - Medakovo duga je 36 km

Vlada FBiH je prihvatila zaduženje Federacije BiH po Ugovoru o finansiranju između Evropske investicijske banke i Bosne i Hercegovine za realizaciju Projekta izgradnje dionice autoceste Medakovo – Poprikuše na Koridoru 5c u iznosu do 340 miliona eura, za JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.
Projekt se odnosi na izgradnju, najvećim dijelom na novoj trasi, oko 35 km duge dionice autoceste panevropskog Koridora 5c koji povezuje Mađarsku i istočnu Hrvatsku s Bosnom i Hercegovinom i Jadranskim morem. Ovaj projekt je dio većeg programa izgradnje Koridora 5c (ukupne dužine 335 km) na teritoriju BiH čiji je cilj podizanje funkcionalnosti postojećeg cestovnog koridora sjever – jug, uz istovremenu izgradnju moderne infrastrukture i povećanu sigurnost i kapacitet ceste.
Rok otplate kredita je 25 godina, uz šestogodišnje grace period.
Sredstva će Federacija BiH na kreditnoj osnovi prenijeti na JP Autoceste FBiH, koje je krajnji korisnik i dužnik po ovom kreditnom zaduženju.
U periodu provedbe ovog projekta, u Budžetu FBiH nije potrebno osigurati finansijska sredstva za njegovo dodatno sufinansiranje.
Danas je federalnoj ministrici finansija dato ovlaštenje za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora.