Za finansijsku podršku malom i srednjem poduzetništvu u FBiH više od 7,8 miliona KM

0
453
Ugovore će potpisati federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić

Za direktnu finansijsku podršku malom i srednjem podzetništvu u Federaciji BiH u ovoj godini je Prijedlogom budžeta predviđeno 7.870.000 KM. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će planirana sredstva dodijeliti korisnicima kao nepovratna (grant) kroz pet različitih programa.
Riječ je o dodjeli grant sredstava namijenjenih kao subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima, za regresiranje kamata za korisnike kreditno-garantnih programa, te izgradnju poduzetničkih zona, kao i subvencije neprofitnim organizacijama i udruženjima građana.
Prema riječima federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta Amira Zukića, najviše sredstava, u iznosu od 4.670.000 KM, planirano je za subvencioniranje privatnih poduzeća i poduzetnika.
“Ova sredstva trebaju biti dodijeljena kroz četiri projekta. Jedan od njih je jačanje konkurentnosti malih i srenjih poduzeća (MSP) u ukupnom iznosu od 2.740.000 KM s ciljem poticanja rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.
Nadalje, poticaj novoosnovanim subjektima malog poduzetništva planiran je u iznosu od milion KM, i to kroz subvencioniranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, te pružanje mentoring usluga, a s ciljem održavanja pozitivnog trenda poduzetničke aktivnosti te aspekta povećanja broja novoosnovanih subjekata malog poduzetništva“, kazao je ministar Zukić.
Sredstva od 730.000 KM planirana su za poticaj razvoju obrta i srodnih djelatnosti. Cilj ovog projekta je poticanje razvoja obrta i srodnih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme potrebne za proširenje i modernizaciju proizvodnje, u svrhu unaprjeđenja obrtništva, odnosno povećanja kvalitete proizvoda i rasta zaposlenosti.
Poticaj za opstanak tradicionalnih i starih obrta, kao četvrti projekt, predložen je u iznosu 200.000 KM, a namijenjen je očuvanju obrtničke tradicije, kulturnog i povijesnog naslijeđa poticanjem tradicionalnih i starih obrtničkih djelatnosti kroz sufinanciranje troškova nabavke opreme i repromaterijala, poboljšanje uslova rada i obrazovanja odnosno stručnog osposobljavanja.
“Značajan dio sredstava, u iznosu od 2 miliona KM, planiran je za izgradnju poduzetničkih zona radi izgradnje nove i unaprjeđenja njihove postojeće komunalne infrastrukture, zatim izrade potrebne dokumentacije za razvoj, kao i za unaprjeđenje usluga za upravljanje razvojem poduzetničkih zona u FBiH“, pojasnio je ministar Zukić.
Također je za unaprjeđenje institucijske poduzetničke infrastrukture i za poticaj udruženjima i komorama planirano ukupno 200.000 KM.
Za regresiranje kamata za korisnike sredstava po kreditno-garantnim programima predviđeno je 1 milion KM za obrte, mikro, mala i srednja poduzeća. Na ovaj način pruža se podrška pokretanju poslovnih aktivnosti, rastu i razvoju postojećih obrta, mikro, malih i srednjih poduzeća, povećanju konkurentnosti, integraciji inovacija u poslovanju i čuvanju postojećeg stepena zaposlenosti, te kreitanju novih radnih mjesta.
Uz sva ova sredstva, u ovoj godini godini planiran je i 1 milion KM za kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta.
“Ova kreditna sredstva bi bila plasirana i dodjeljivana putem Razvojne banke FBiH, s rokom povrata do sedam godina, u koji je uključen i dvogodišnji grace period, te uz povoljnu kamatnu stopu od 0,9 posto. Radi se o revolving fondu koji funkcionira već 15 godina, a za koji je Vlada FBiH kroz taj period izdvojila više od 25 miliona KM“, istakao je Zukić te dodao da će poticajna sredstva biti dodjeljivana putem javnog konkursa Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.