Za tri aerodroma u FBiH odobreno 6 miliona KM

0
299
Tuzlanski aerodrom podnio je najveći teret zatvaranja baze Wizz Aira

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Vlada FBiH danas je donijela tri odluke o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera utvrđenog Budžetom FBiH za 2022. godinu za unapređenje avioprometa Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 6 miliona KM.
Tako je Međunarodnom aerodromu Tuzla odobren iznos od 2 miliona KM. Ova sredstva će biti utrošena za proširenje parkinga za putnička vozila na ovom aerodromu, sa pristupnom prometnicom, ulazno-izlaznim rampama i novim sistemom naplate, te dogradnju i nadogradnja izlaznog gatea sa opremanjem izgrađenog prostora.
Za nabavku spasilačko-vatrogasnog vozila iznos od 2 miliona KM odobren je Međunarodnom aerodromu Sarajevo.
Također, 2 miliona KM odobreno je i JP Aerodrom Mostar. Sredstva su namijenjena instalaciji sistema svjetlosnih pokazivača nagiba prilaza, nabavci i ugradnji UPS-a i omogućavanju besprekidnog napajanja sistema rasvjete manevarskih površina, nadogradnji i sanaciji perimetarske ograde, sanaciji horizontalne signalizacije na manevarskim površinama, nabavci novog softwara za prihvat i otpremu aviona, putnika i prtljage, izradi projektne dokumentacije, nabavci novog rendgena, rekonstrukciji spasilačkog vatrogasnog objekta, nabavci samohodnih stepenica za ukrcaj i iskrcaj putnika, te uređenje terminalne zgrade.