Za troškove angažmana spasilaca iz FBiH odobreno 200.000 KM

0
177
Iskazana zahvalnost na angažovanju i učešću federalnih spasilaca u Turskoj nakon razornog zemljotresa

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o odobravanju izdvajanja 200.000 KM iz Tekuće rezerve Budžeta FBiH za 2023. godinu Federalnoj upravi civilne zaštite (FUCZ) za finansiranje troškova angažmana federalnih specijaliziranih jedinica i službi zaštite i spašavanja.
Ova uprava i Federalni štab civilne zaštite bili su zaduženi da koordiniraju upućivanje Gorske službe spašavanja FBiH u funkciji Federalne službe zaštite i spašavanja u Republiku Tursku u područja pogođena zemljotresom.
Na današnjoj sjednici prihvaćena je i inicijativa premijera FBiH i njegovih zamjenika da se iskaže zahvalnost na požrtvovanom angažovanju i učešću pripadnika Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje iz ruševina (USAR tima) FUCZ i Federalne službe zaštite i spašavanja formiranoj u Gorskoj službi spašavanja FBiH, a tokom akcija spašavanja u pokrajini Hatay u Turskoj nakon razornog zemljotresa koji je 6. februara 2023. godine pogodio Republiku Tursku i Siriju.
Naime, tokom konsultacija premijera FBiH i njegovih zamjenika prilikom utvrđivanja dnevnog reda za današnju sjednicu konstatovano je da su 51 pripadnik USAR jedinice sa četiri psa za potrage i kompletnom potrebnom opremom FUCZ-a, te 69 pripadnika GSS-a sa tri potražna psa, prema zaduženju Vlade FBiH, u periodu od 7. do 13. februara upućivani u Tursku u nekoliko grupa, gdje su radili na raščišćavanju i pretraživanju ruševina po zahtjevu i uputama Turske uprave za katastrofe i vanredne situacije (AFAD-a).
Također, u znak zahvalnosti na njihovom požrtvovanom angažmanu, zaključeno je potrebnim da FUCZ za ove pripadnike USAR jedinice i GSS-a, zbog specifičnih i izuzetno teških uslova boravka osigura dodatne naknade. Pored toga, FUCZ zadužena je da sa Gorskom službom spašavanja FBiH zaključi ugovor o sufinansiranju troškova za vrijeme učešća u akcijama spašavanja za 69 pripadnika, te da Federalnom ministarstvu finansija dostavi zahtjev za izdvajanje sredstava iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Budžeta FBiH za 2023. godinu.