Za završetak projekta digitalizacije u BiH odobreno 19,35 miliona KM

0
711
Blokadom računa BHRT-a upitna je egzistencija 870 radnika i njihovih obitelji

Vijeće ministara BiH danas je donijelo Odluku o korištenju prenesenih namjenskih sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme, koju je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa.
Na ovaj način se 8.750.000 KM usmjerava za nabavku opreme potrebne za realizaciju Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa Bosne i Hercegovine.
Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, Vijeće ministara BiH donijelo je i Odluku o upotrebi dijela akumuliranog viška prihoda nad rashodima Regulatorne agencije za komunikacije BiH za finansiranje Projekta digitalizacije. Sredstva u iznosu 10,6 miliona KM bit će iskorištena za nabavku opreme za finalizaciju Projekta digitalizacije javnih radiotelevizijskih servisa BiH.
Vijeće ministara upoznato je i s informacijom Ministarstva komunikacija i prometa o statusu uvođenja mobilne mreže četvrte generacije (4G) u BiH. VMBiH očekuje da nadležne institucije u skladu s Politikom sektora elektronskih komunikacija BiH, ubrzaju aktivnosti iz svoje nadležnosti kako bi se u što kraćem roku stvorile prepostavke za komercijalnu upotrebu mobilne mreže četvrte generacije (4G) u Bosni i Hercegovini.