A.M. Best potvrdio visok rejting Triglav grupe

0
1035
Ovogodišnji rezultat pod uticajem prirodnih nepogoda i regulisanja cijene dopunskog zdravstvenog osiguranja

Rejting agencija A.M. Best je Zavarovalnici Triglav i Pozavarovalnici Triglav Re prilikom redovnog godišnjeg pregleda ponovo potvrdila rejting finansijske moći ‘A’ (odličan) i rejting kreditne sposobnosti izdavača ‘a’.
Rejting za oba društva ima stabilnu srednjoročnu prognozu. Prema navodima agencije A.M. Best potvrda visokog rejtinga odraz je dobrog poslovanja Triglav grupe, njene veoma čvrste adekvatnosti kapitala i odgovarajućeg upravljanja rizicima.
Triglav grupa je dobro kapitalizovana, rezervacijama upravlja promišljeno i ima dobar stepen finansijske fleksibilnosti. Njeno poslovanje je proteklih godina ocijenjeno kao jako dobro, iako na njega još uvijek utiču niske kamatne stope, stanje u segmentu životnih osiguranja i jaka konkurencija u zahtjevnim prilikama na tržištu.
Agencija naglašava prednosti vodećeg položaja Triglav grupe na slovenačkom tržištu i u regionu. Navodi da Grupa izvan Slovenije poboljšava poslovanje, prvenstveno pomoću jačanja njegova obima i aktivnog traženja dodatnih prodajnih kanala, koji su troškovno učinkovitiji.
Rejting agencija A.M. Best je kod potvrde visokog rejtinga za kćerinsko društvo Pozavarovalnicu Triglav Re istakla njenu ključnu ulogu kao reosiguravatelja svih društava Triglav grupe.